KT press

register     ► my cart

n.paradoxa

VIEW or PURCHASE
n.paradoxa volumes

SEARCH ARTICLES
by country, author, title
or full text

FIND
resources and links in the Feminist Art Observatory

DISCOVER
n.paradoxa's new MOOC
(a mass open online course). The 10 lessons of this course on feminism and contemporary art are free. Do the lessons at your own pace, anytime. Register and join.

PURCHASE
print volumes
visa/mastercard Acceptance Mark

This site uses cookies
COOKIE POLICY

READ
n.paradoxa online archive
or RIP-OFF.2
or n.paradoxa's Guide to Feminist Art, Art History and Criticism
or n.paradoxa's feminist art salons

WATCH
feminist art seminars
n.paradoxa/ICA (2011)
Local/Global Conference 2017

JOIN the JISC email list on Feminism, Art, Local/Global Research

RECOMMEND n.paradoxa for purchase to your University library

DOWNLOAD a poster for your noticeboard

VIEW
n.paradoxa's blog

nparadoxa on Facebook / KT press ebooks

tweet @n_paradoxa

Copyright: KT press, 2017
Registered in London
Company no. 3492334
ktpress@ktpress.co.uk

n.paradoxa received support from the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts (2012-2014) and
the Flo Art Foundation (2011-2012)

Feminism in the visual arts...

The print journal n.paradoxa
[ISSN 1461-0434] has published
500+ articles by or about
400+ artists and writers from
80+ countries in
40 vols since 1998

n.paradoxa online
[ISSN 1462-0426]
published 21 issues
(1996-2010)
online with different
content to the print journal
The last of these was the
n.paradoxa's guide to Feminist Art, Art History and Criticism


KT press ebooks
digital .epubs. Read on ipad, tablets, PC or MAC


Why not buy some volumes of n.paradoxa for a feminist friend as a seasonal gift? a birthday present?

Published volumes:
Ends and Beginnings
(vol 40, July 2017)
Organising/ Organisations
(vol 39, Jan 2017)
Polemics/ Contestations
(vol 38, July 2016)
SOUND?NOISE!VOICE!
(vol 37, Jan 2016)
Humour
(vol 36, July 2015)
War/Conflict
(vol 35, Jan 2015)
Lessons from History
(vol 34, July 2014)n.paradoxa theses list

Search by Country

Notes:For authors' last names beginning with "A", type "A" or use the first 3 letters of their last name.
The country search uses full English names, e.g. The Netherlands, except for USA and UK and gives the country of the University only, not nationality of author or subject of their research. Dates given are the date of award of the degree and can be searched for one year at a time. The title search is limited to words used in the title, it does not provide a keyword or subject search facility. The searches are for one word only, no boolean (multiple) searches are supported.

Results of Search:

Liv Brissach (2016) 
From Above: The Vertical Perspective in Ursula Biemann’s “Remote Sensing” (2001)
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Iris Teres Korsnes (2016) 
Love is What you Want. Analyser av Tracey Emins verk Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995, Hate and Power Can Be a Terrible Thing og Love is What You Want
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Karianne Helen Sand (2016) 
Elisabeth Haarr. Kropp, kunst og liv; Elisabeth Haarr: Body, art and life
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Elise Lund (2014) 
Forholdet mor/barn i serien “You can’t keep a good rabbit down” av Vanessa Baird; Mother/child relationship in the series...
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Liga Legzdina Olsen (2014) 
Når det personlige blir for personlig. Politikken av det personlige og installasjonen “My Bed” av Tracey Emin; When the personal become too personal. The politics of the personal and the installation
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Jeanette Ulrikke Lund (2013) 
Inskripsjoner: En analyse av Jenny Holzers installasjon Installasjon for Agder (2002); Inscriptions: An Analysis of Jenny Holzer’s installation
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Hilde Berteig Rustan (2012) 
Cell (Arch of Hysteria): Representasjon av hysteri i utvalgte verk av Louise Bourgeois sett i lys av kunstneriske og fotografiske fremstillinger
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Susanne  Sæther (2012) 
Play Me, I'm Yours : en undersøkelse av byen og Internett som arenaer for publikumdeltagelse
MA, University of Oslo, Norway

Sigrun Åsebø (2011) 
Femininitetens rom og kvinnekroppens grenser: å lese kunstens historie med A. K. Dolven og Mari Slaatelid; The Space of Femininity and the Limit of the Female Body: Reading Art History with A. K. Dolven and Mari Slaatelid
PhD, University of Bergen (UiB), Norway

Jenny Scheen Kinge (2011) 
i en flamme, i et speil: en analyse av Louise Bourgeois’ skulptur i Vardø: The Damned, The Possessed and the Beloved, en del av monumentet til minne om heksebrenningen
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Sophie Olsvold Greve (2010) 
Ta vare på meg: en analyse av Sophie Calles verk Take Care of Yourself; Take Care of Yourself: An analysis of Sophie Calles’ work Take Care of Yourself
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Louna Lehto (2010) 
Interpreting a Bed: a glance at the reception of Tracey Emin’s My Bed (1998) and the challenges of self-representation
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Louna Lehto (2010) 
Interpreting a Bed : a glance at the reception of Tracey Emin`s My Bed (1998) and the challenges of self-representation
MA, University of Oslo, Norway

Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa (2009) 
Feministiske implikasjoner i Amelia Jones’ kunsthistoriske metode; The feminist implications of Amelia Jones’ art historical method
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Liv-Ragna Garden (2009) 
Strikket kunst : en undersøkelse av det mediespesifikke, kjønn og humor i tre utvalgte verk fra utstillingen Strikknikk: Knitted art: An investigation of medium specificity, gender and humor in three selected works from the exhibition Strikknikk
MA, University of Tromsø (UiT), Norway

Margrete Abelsen (2009) 
Kvinnelige kunstneres symbolske kapital: om kunstinstitusjonens ideologiske maktstruktur / The Symbolic Capital of Female Artists: On the Ideological Power Structure of the Art Institution
MA, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway

Barbro Elisabeth Hernes-Reuterfeldt (2007) 
Kunsthåndverk i tidlig feministisk kunst - med hovedvekt på Judy Chicago og Miriam Schapiros verker fra perioden 1970 til 1980; Decorative art in early feminist art – with emphasis on Judy Chicago and Miriam Schapiro’s work from the period 1970 to 1980
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Thomas Nicolai Skodbo (2007) 
Nan Goldin: The Other Side: photography and gender identity
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Barbro Elisabeth Hernes-Reuterfeldt,  (2007) 
Kunsthåndverk i tidlig feministisk kunst - med hovedvekt på Judy Chicago og Miriam Schapiro's verker fra perioden 1970 til 1980
MA, University of Oslo, Norway

Tone Johannesen (2005) 
Synliggjøring, mangfold og identitet: Fin Serck-Hanssens og Lill-Ann Chepstow-Lustys fotografier. En billedanalyse med utgangspunkt i tradisjonell homoforskning og queer teori; Visibility, Diversity and Identity, Fin Serck Hanssen’s and Lill-Ann Chepstow
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Lin Marte Heggem (2003) 
”Kvinnelige billedkunstneres status i norsk kunstliv”: ”Mannsstyre eller likestilling?”; “The status of female artists in Norway’s art scene”: “Patriarchy or equality?”
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Brita Eskeland (2002) 
”The damned beautiful”: Hannah Wilke’s kunst sett i lys av feministisk resepsjon: ”The damned beautiful”: Hannah Wilke’s art seen in the light of feminist reception
MA, University of Bergen (UiB), Norway

Siv Hofsvang (1999) 
”The advantages of being a woman artist”: Guerrilla Girls i et feministisk og kunsthistorisk perspektiv; ”The advantages of being a woman artist”: Gurilla Girls in a feminist and art historical perspective
MA, University of Oslo (UiO), Norway

Sigrun Åsebø (1999) 
Kjønn i det borgerlige samfunn: om forståelsen av kjønnsforskjell i Griselda Pollock og Roszika Parkers Old mistresses: women, art and ideology og Griselda Pollocks Vision and difference: femininity, feminism and the histories of art
MA, University of Bergen (UiB), Norway

Celine Amundsen  (1997) 
“Kvinnekunst” og anerkjennelse: norske kvinnelige kunstneres arbeider vist ved The National Museum of Women in the Arts i At Century's End, en utstilling finansiert av Utenriksdepartementet
MA, University of Bergen (UiB), Norway

Jorunn Veiteberg (1982) 
Kunst og kvinnekamp: ein analyse av og refleksjoner omkring tre utstillingar i Bergen 1975-1980; Art and women’s right: an analysis of and reflections around three exhibitions in Bergen 1975-1980
MA, University of Bergen (UiB), Norway